Đoàn công tác sở khoa học công nghệ tỉnh Cao Bằng đến tham quan, học tập mô hình nuôi trồng, gia công dược liệu của Dược liệu Đông Bắc

  Ngày 20/12/2020, Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của nhà máy. Tiếp và làm việc với Đoàn có Ban Giám đốc nhà máy Dược liệu Đông Bắc đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Công ty.

  Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ. Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, nuôi trồng dược liệu. Những vấn đề thực hiện vận dụng các cơ chế chính sách phát triển khoa học và công nghệ; hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; công tác tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp. Cùng những định hướng hợp cải tiến về Khoa học Công nghệ trong thời gian tới.

   Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Dược liệu Đông Bắc, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng cùng những trao đổi cởi mở và thông tin bổ ích trong triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực về Khoa học Công nghệ. Xây dựng chương trình hợp tác phát triển hiệu quả, hỗ trợ các thiết bị văn phòng, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Liên hệ với chúng tôi